Enterprise Honors

Čínska asociácia rehabilitačnej medicíny je národná akademická organizácia založená v roku 1983 so súhlasom ministerstva zdravotníctva a registrovaná na ministerstve pre občianske záležitosti.V roku 1987 sa pripojil k Čínskej asociácii pre vedu a techniku, v tom istom roku k Medzinárodnej asociácii rehabilitačnej medicíny a v roku 2001 k Medzinárodnej spoločnosti telesnej medicíny a rehabilitačnej medicíny. Inštitút sa nachádza v Nemocnici čínsko-japonského priateľstva v Pekingu.

Spoluorganizátor prvého popôrodného festivalu zdravia HMCC a Industry Expo

Spolusponzor prvého popôrodného festivalu zdravia HMCC a Industry Expo

Výročná cena za technologickú inováciu Junze Cup 2020

Člen pracovnej skupiny pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj priemyslu Čínskej asociácie rehabilitačnej medicíny

Integrita kvalitných služieb AAA Enterprise

Dôveryhodný produkt